گزارش جلسه ۰۰۲ باشگاه فیزیک اردبیل
اردبیل
جلسه دوم
زمان: ۹۷/۱۱/۱۱
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: دانشگاه محقق اردبیلی، آمفی تئاتر دانشکده علوم
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
فیزیک مواد پیشرفته، از گذشته تا آینده
دکتر علی توانا
دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از وجوه تمایز بشر نسبت به دیگر مخلوقات خداوند قدرت او در بکارگیری مواد مختلف و ساختن ابزارهاست. انسانهای اولیه هر چند درک ناچیزی از مواد پیرامون خود داشتند لیکن به خوبی به اهمیت مواد بکار گرفته شده در ساخت ابزارآلات مختلف واقف شدند و قرن‌هاست که فهم سازوکارهای موجود در مواد و شیوه‌ی بکارگیری آن‌ها یکی از چالش‌ها و محرک‌های مطالعه‌ی طبیعت و کنکاش در چرایی و چگونگی پدیده‌های طبیعی بوده است. امروزه دانش بشر به حدی رسیده است که قادر به دستکاری مواد به صورت تک اتمی است و با این حال چالش کشف و فهم خواص خارق العاده و پدیده‌های شگرف هر روز داغ‌تر از قبل می‌شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک اردبیل را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک اردبیل
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com