گزارش جلسه ۰۱۶ باشگاه فیزیک شیراز
شیراز
جلسه شانزدهم
زمان: ۹۸/۱/۲۷
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس بخش فیزیک
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
کاوش در مرز های ساختار هسته ای: تلاش برای رمز زدایی از اسرار ستارگان و غبار حاصل از آن ها
دکتر حسین معینی
دانشگاه شیراز


همه ما از غبار ستارگان پدید آمده ایم. ستارگان و انفجارهای آنها عناصر شیمیایی را تولید می کنند که بدن تمام موجودات زنده را تشکیل می دهند. برای درک ستاره ها نیاز به درک هسته های اتمی و پاره ای از ناپایدارترین ایزوتوپهای آنها در ناشناخته ترین مرزهای وجودیشان داریم.  این دقیقا همان چیزی است که دانشمندان در تلاش برای رسیدن به آنند و در آینده نزدیک نیز زیرپروژه NUSTAR، در مجموعه جدید آزمایشگاهی FAIR متشکل از چهار زیرپروژه شناخت ساختار هسته ای ستارگان و واکنشها (NUSTAR)، شناخت ستاره های نوترونی و ماده باریونی فشرده(CBM)، شناخت منشا جرم مواد و نیروی قوی در تحقیقات نابودی پادپروتونها (PANDA)، و فیزیک اتمی، پلاسما و کاربردهای آنها (APPA)، بدان خواهد پرداخت.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شیراز را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شیراز
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com