گزارش جلسه ۰۱۴ باشگاه فیزیک شیراز
شیراز
جلسه چهاردهم
زمان: ۹۷/۱۱/۲۳
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: دانشگاه شیراز
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
تحولات اخیر در کشف و تفسیر امواج گرانشی
دکتر نعمت الله ریاضی
دانشگاه شهید بهشتی تهران

با کشف نخستین امواج گرانشی ناشی از ادغام سیاهچاله ها در سال 2015، راه برای ظهور
شاخه جدیدی از علم نجوم که متکی بر آشکارسازی و تحلیل امواج گرانشی است باز شده است.
در این سخنرانی، ضمن معرفی مبانی نظری امواج گرانشی، تجهیزات مورد استفاده و اکتشافات
اخیر و نیز تحلیل نظری آن ها مرور می شود.

با کشف نخستین امواج گرانشی ناشی از ادغام سیاهچاله ها در سال 2015، راه برای ظهور
شاخه جدیدی از علم نجوم که متکی بر آشکارسازی و تحلیل امواج گرانشی است باز شده است.
در این سخنرانی، ضمن معرفی مبانی نظری امواج گرانشی، تجهیزات مورد استفاده و اکتشافات
اخیر و نیز تحلیل نظری آن ها مرور می شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شیراز را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شیراز
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com