باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصت و ششم
۹۷/۱۲/۶

فیزیک تجربی برای توسعه سلامت و انرژی
خانم دکتر نعیمه ناصری
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه شصت و سوم
۹۷/۱۲/۶

رنگ، علل ایجاد رنگ و رنگ سنجی
دکتر حسین ایزدان
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه چهل و يکم
۹۷/۱۲/۱

معیار مصرف انرژی
آقای ابوئی
اداره کل استاندارد سیستان وبلوچستان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه نوزدهم
۹۷/۱۱/۱۵

فرصت ها و چالش های فناوری هسته ای در کشاورزی
دکتر سید ابراهیم سیفتی
استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه پانزدهم
۹۷/۱۲/۷

حیات از قوانین فیزیک تبعیت می کند
دکتر محمد رضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه چهاردهم
۹۷/۱۱/۲۹

چگونه اتم خود را در تله بیاندازیم؟
دکتر مسلم سوهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرود
اردبیل

جلسه دوم
۹۷/۱۱/۱۱

فیزیک مواد پیشرفته، از گذشته تا آینده
دکتر علی توانا
دانشگاه محقق اردبیلی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اردبیل
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اردبیلحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com