باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و پنجاه و ششم
۹۶/۱۲/۷

اصطکاک، یک مشکل قدیمی
دکتر شاهین روحانی
دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه پنجاه و ششم
۹۶/۱۲/۸

پراکندگی: روش يا ابزاری برای شناخت جهان
دکترابراهيم قنبری
دانشگاه اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه بيست و نهم
۹۶/۱۲/۹

معرفی فناوری های بومی ایران
آقای دکتر ایرج گودرزنیا
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه دوازدهم
۹۶/۱۱/۹

کاربرد رادیوایزوتوپ ها در پزشکی و صنعت و مقدمه ای بر وضعیت رادیوداروها
دکتر سید پژمان شیرمردی
سازمان انرژی اتمی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه دهم
۹۶/۱۲/۸

نزدیک به نیم قرن با نظریه ریسمان
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
مرکز تحقیقات فیزیک نظری تهران (IPM)

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه هفتم
۹۶/۱۱/۲۹

ليزرهاي پرتوان و كاربرد آنها
مجتبی هاشم زاده
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com