باشگاه فیزیک
باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۶ - ۹۸/۱۱/۱۷
«جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۸ - ۹۹/۴/۲
«۹۹ درصد نامرئی »
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۵ - ۹۸/۱۲/۱۹
«علم داده با طعم کیهان شناسی»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۷۰ - ۹۹/۴/۳
«مرز انرژی فیزیک ذرات بنیادی در CERN، LHC»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۸ - ۹۹/۳/۲۱
«چشم انداز حال و آینده پلیمرهای مزدوج»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۲۱ - ۹۹/۳/۲۲
«Black Holes Information Paradox»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۹ - ۹۹/۳/۲۹
«فیزیک و ایجاد مرزهای جدید»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۳۰
«مشتقات کسری در مکانیک کوانتومی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۹ - ۹۸/۱۲/۶
«شکافت هسته ای»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۵ - ۹۹/۳/۵
«Electron and Ion beam Micro/Nanofabrication and Applications»
باشگاه فیزیک اهواز - جلسه ۲ - ۹۹/۴/۱۲
«سلول‌های خورشیدی»
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com