باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصت و هفتم
۹۸/۲/۲

گرانش جرم­دار جای­گزینی برای ماده تاریک
دکتر یوسف ثبوتی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه شصت و سوم
۹۷/۱۲/۶

رنگ، علل ایجاد رنگ و رنگ سنجی
دکتر حسین ایزدان
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه چهل و دوم
۹۸/۱/۲۹

پوزیترون اسپکتروسکوپی؛ بررسی پوزیترون از تولد تا مرگ
آقای دکتر مرتضی خاقانی
از دانشگاه سیستان و بلوچستان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه بيستم
۹۷/۱۲/۱۳

تصویربرداری نوری از مغز
دکتر حمید لطیفی
دانشگاه شهید بهشتی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه شانزدهم
۹۸/۱/۲۷

کاوش در مرز های ساختار هسته ای: تلاش برای رمز زدایی از اسرار ستارگان و غبار حاصل از آن ها
دکتر حسین معینی
دانشگاه شیراز

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه پانزدهم
۹۸/۲/۱۰

کیهان‌شناخت جهان اولیه و مدلهای تورمی
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرود
اردبیل

جلسه سوم
۹۷/۱۲/۹

تاریخچه نور، نور ساختاریافته و کاربردهای آن
دکتر یاشار عزیزیان
دانشگاه محقق اردبیلی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اردبیل
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اردبیلحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com