باشگاه فیزیک
باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۵ - ۹۸/۴/۶
«تحول ستارگان: از تولد تامرگ»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۲ - ۹۸/۸/۱۳
«سیستمهای پیچیده، فیزیک و اقتصاد»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۱ - ۹۸/۸/۱
«نور، رنگ و اندازه گیری رنگ»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۶۶ - ۹۸/۸/۱۴
«شتابگر خطی الکترون پژوهشگاه دانش‌های بنیادی»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۳ - ۹۸/۷/۱۰
«آزمایشات فضایی فعال با استفاده از امواج قوی الکترومغناطیس»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۱۸ - ۹۸/۷/۲۴
«فیزیک ساختار های دو بعدی شبه گرافنی ( سنتز و کاربردها)»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۶ - ۹۸/۷/۲۵
«متعاقبا اعلام خواهد شد»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۷ - ۹۸/۷/۱۵
«بهمن‌های گسترده‌ی هوایی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۵ - ۹۸/۸/۱۳
«اطلاعات کوانتمی, سیاهچاله و هولوگرافی»
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com