باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصت و نهم
۹۸/۴/۳

پیچیدگی و سیستم‌های پیچیده
دکتر سامان مقیمی عراقی
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه شصت و چهارم
۹۸/۲/۹

نانومکانیک: همگامی فیزیک و مکانیک در شناخت رفتار نانوساختارها
دکتر مهدی جوانبخت
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه چهل و پنجم
۹۸/۳/۳۰

سلول های خورشیدی لایه نازک مبتنی بر Cu(In,Ga)Se2
آقای دکتر محسن سعادت
از دانشگاه سیستان و بلوچستان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه بيست و دوم
۹۸/۲/۲۳

معمای سیاهچاله ها
دکتر کامران وفا
دانشگاه هاروارد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه هفدهم
۹۸/۲/۲۴

سرن و سیاهچاله در فیزیک حالت جامد
دکتر سید اکبر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف تهران

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه شانزدهم
۹۸/۲/۲۳

معمای سیاهچاله
دکتر کامران وفا
دانشگاه هاروارد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرود
اردبیل

جلسه چهارم
۹۸/۲/۵

ساختار هندسی ابرهای کومولوس
دکتر مرتضی نطاق نجفی
دانشگاه محقق اردبیلی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اردبیل
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اردبیل
دامغان

جلسه دوم
۹۸/۲/۱۰

اسرار حیات ستارگان
دکتر خداداد کوکبی
دانشگاه دامغان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک دامغان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه دامغانحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com