باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و پنجاه و سوم
۹۶/۹/۱۳

گذار فازهای توپولوژیک و فازهای توپولوژیک ماده ( نوبل فیزیک ۲۰۱۶)
دکتر رضا سپهری نیا
دانشکده فیزیک - دانشگاه تهران

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه پنجاه و چهارم
۹۶/۹/۷

ماشین های مولکولی
دکتر محمدرضا اجتهادی
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه بيست و ششم
۹۶/۹/۲۵

متعاقبا اعلام خواهد شد
آقای دکتر علیرضا مشفق
دانشگاه صنعتی شریف تهران

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه دهم
۹۶/۸/۲

صد سال با نسبیت عام، از انحراف نور تا امواج گرانشی (نوبل فیزیک 2017)
دکتر محمدمهدی شیخ جباری
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه ششم
۹۶/۸/۲

امواج پلاسمون سطحی روی گرافن
دکتر محمود حسینی فرزاد
دانشگاه شیراز

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه پنجم
۹۶/۸/۲۲

رایانه های نسل آینده (کوانتومی)
دکتر مرتضی رفیعی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com