کمیته ترویج علم
اعضای کمیته ترویج علم

علی‌اکبر ابوالحسنی
شانت باغرام
نیما خسروی
صادق رئیسی
محمدصادق فیض
سیما قاسمی
سیدمحمدصادق موحدحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com