علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی
اولین اعضای شورای اجرایی شاخه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی

(مردادماه ۱۳۹۷ تا مردادماه ۱۴۰۰)

آقای دکتر سیدجواد اخترشناس (دانشگاه فردوسی مشهد)

آقای دکتر رسول رکنی‌زاده (دانشگاه اصفهان)

آقای دکتر شهریار سلیمی (دانشگاه کردستان)

آقای دکتر مهدی عبدی (دانشگاه صنعتی اصفهان)

آقای دکتر وحید کریمی‌پور (دانشگاه صنعتی شریف)

آقای دکتر مالک باقری هارونی (دانشگاه اصفهان) عضو علی‌البدل

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com