انتشارات انجمن
انتشارات انجمن فیزیک از سال 1367 فعالیت خود را به منظور

    (الف) رساندن اخبار علمی و اطلاعات مفید به اعضای انجمن
    (ب) انتشار تک‌نگاشت در مورد پیشرفت‌های فیزیک
    (ج) انتشار کتاب‌های مفید و لازم غیردرسی فیزیک      

       و برای نیل به این اهداف تاکنون فعالیت‌های زیر انجام شده است:      

      
مجلات و خبرنامه ها

    
کتابهای منتشر شده


 • آرمانها و واقعیتها - تألیف، سال انتشار: 1369
 • آزمونهای فیزیک - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • آلبرت انشتین - ترجمه، سال انتشار: 1375
 • ابررساناها
 • اثر کوانتمی هال - تألیف، سال انتشار: 1369، 1378
 • ازکوارک تا کوازار - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • تجربه و نظریه در فیزیک - ترجمه، سال انتشار: 1376
 • تخلیه الکتریکی و کاربردهای آن - تألیف، سال انتشار: 1373
 • ته و توی طبیعت
 • مروری بر فیزیک کارشناسی
 • زندگی نامه دکتر حسابی - تألیف، سال انتشار: 1394
 • حرکت شناسی مقدماتی ذرات بنیادی - ترجمه، سال انتشار: 1369
 • دما - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • ذره، موج، کوانتم - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • رامان - ترجمه، سال انتشار: 1370
 • راهنمای فیزیکدانان ایران - تألیف، سال انتشار: 1371
 • روشهای نوین فیزیک تجربی
 • سیاره ما زمین - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • صفر مطلق (سرگذشت فیزیک دماهای کم) - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • علم و نابخردی - ترجمه، سال انتشار: 1373
 • فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم - ترجمه، سال انتشار: 1373
 • فیزیک بی فیزیک - تألیف، سال انتشار: 1380
 • فیزیک پیش دانشگاهی - ترجمه، سال انتشار: 1373

 • فیزیک کوانتمی، خیال یا واقعیت - ترجمه، سال انتشار: 1375، 1378
 • فیزیک نمساوی
 • فیزیک و هندسه بی نظمی - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • لیزر و کاربردهای آن - تألیف، سال انتشار: 1373
 • ماکس پلانک - ترجمه، سال انتشار: 1369
 • نیمرساناها - ترجمه، سال انتشار: 1370
 • هندسه، نسبیت و بعد چهارم - ترجمه، سال انتشار: 1374
      
کتابهای موجود

 • فیزیک بی فیزیک
 • اثر کوانتومی هال
 • ته و توی طبیعت
 • مروری بر فیزیک کارشناسی
 • ثبوتی نامه
 • تخلیه الکتریکی و کاربردهای آن
 • روش های نوین فیزیک تجربی
 • تجربه و نظریه در فیزیک
 • فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم
 • زندگی نامه دکتر حسابیحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
این سایت نسخه جدید آزمایشی سایت انجمن فیزیک ایران است که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۳ منتشر شده است، اگر برای دسترسی به بخشی با مشکل مواجه شدید می‌تواید کماکان از سایت قدیمی استفاده فرمایید. همچنین خواهشمند است مراتب را به دفتر انجمن اطلاع دهید یا برایمان با پست الکترونیک ارسال فرمایید تا در نسخه جدید اصلاح کنیم.

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com