انتشارات انجمن
انتشارات انجمن فیزیک از سال 1367 فعالیت خود را به منظور

    (الف) رساندن اخبار علمی و اطلاعات مفید به اعضای انجمن
    (ب) انتشار تک‌نگاشت در مورد پیشرفت‌های فیزیک
    (ج) انتشار کتاب‌های مفید و لازم غیردرسی فیزیک      

       و برای نیل به این اهداف تاکنون فعالیت‌های زیر انجام شده است:      

      
مجلات و خبرنامه ها

    
کتابهای منتشر شده


 • آرمانها و واقعیتها - تألیف، سال انتشار: 1369
 • آزمونهای فیزیک - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • آلبرت انشتین - ترجمه، سال انتشار: 1375
 • ابررساناها
 • اثر کوانتمی هال - تألیف، سال انتشار: 1369، 1378
 • ازکوارک تا کوازار - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • تجربه و نظریه در فیزیک - ترجمه، سال انتشار: 1376
 • تخلیه الکتریکی و کاربردهای آن - تألیف، سال انتشار: 1373
 • ته و توی طبیعت
 • مروری بر فیزیک کارشناسی
 • زندگی نامه دکتر حسابی - تألیف، سال انتشار: 1394
 • حرکت شناسی مقدماتی ذرات بنیادی - ترجمه، سال انتشار: 1369
 • دما - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • ذره، موج، کوانتم - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • رامان - ترجمه، سال انتشار: 1370
 • راهنمای فیزیکدانان ایران - تألیف، سال انتشار: 1371
 • روشهای نوین فیزیک تجربی
 • سیاره ما زمین - ترجمه، سال انتشار: 1372
 • صفر مطلق (سرگذشت فیزیک دماهای کم) - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • علم و نابخردی - ترجمه، سال انتشار: 1373
 • فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم - ترجمه، سال انتشار: 1373
 • فیزیک بی فیزیک - تألیف، سال انتشار: 1380
 • فیزیک پیش دانشگاهی - ترجمه، سال انتشار: 1373

 • فیزیک کوانتمی، خیال یا واقعیت - ترجمه، سال انتشار: 1375، 1378
 • فیزیک نمساوی
 • فیزیک و هندسه بی نظمی - ترجمه، سال انتشار: 1371
 • لیزر و کاربردهای آن - تألیف، سال انتشار: 1373
 • ماکس پلانک - ترجمه، سال انتشار: 1369
 • نیمرساناها - ترجمه، سال انتشار: 1370
 • هندسه، نسبیت و بعد چهارم - ترجمه، سال انتشار: 1374
      
کتابهای موجود

 • فیزیک بی فیزیک
 • اثر کوانتومی هال
 • ته و توی طبیعت
 • مروری بر فیزیک کارشناسی
 • ثبوتی نامه
 • تخلیه الکتریکی و کاربردهای آن
 • روش های نوین فیزیک تجربی
 • تجربه و نظریه در فیزیک
 • فیزیک برای رشته های مهندسی و علوم
 • زندگی نامه دکتر حسابیحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com