دبیران خبرنامه

خبرنامه انجمن فیزیک ایران از سال 1367 به صورت چاپی منتشر شده است. این خبرنامه پس از 4 سال وقفه در انتشار، از سال 1389 پی‌در‌پی و به صورت الکترونیکی در سایت انجمن فیزیک ایران منتشر می‌شود و تلاش دارد تا به عنوان مرجعی دقیق و قابل‌اعتماد برای اخبار علمی مرتبط به فیزیک، درآید. در این سال‌ها، خبرنامه از همکاری داوطلبانه جمعی از فیزیکدانان کشور بهره برده است.

 

۱۳۸۹ تا زمستان 1393: دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر و ویراستار مسئول

زمستان 90 تا بهار 91: دکتر محمدرضا کلاهچی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ویراستار بخش اخبار علمی

بهار 91 تا تابستان 91: دکتر کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ویراستار اخبار علمی

تابستان ۹۱ تا زمستان ۹۱:‌ دکتر فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۹۱ تا زمستان ۹۲:‌ دکتر عباسعلی صابری، دانشگاه تهران، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۹۲ تا کنون:‌ دکتر شانت باغرامیان، پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان 93 تا کنون: دکتر حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران، سردبیر و ویراستار مسئول

 

همچنین در تهیه اخبار و انتشار آنها، همکاران زیر خبرنامه را یاری رسانده‌اند:

۱۳۸۹ تا کنون:‌ سمانه کیایی، انجمن فیزیک ایران، ویراستار مجری

۱۳۸۹ تاکنون:‌ علی مسچیان، انجمن فیزیک ایران، پشتیبانی فنی

بهار میهمانی، ویراستار داوطلب

دکتر مهدی واعظ علایی، مترجم

1389 تا زمستان 1391: نادر حیدری، مترجم و ویراستار

تابستان 1390: ایمان عقیلیان، مترجم

تابستان 1390: بهاره روزبهانی، مترجم

تابستان 1390: راضیه ضامنی، مترجم

تابستان 1390: سیاوش یاسینی، مترجم

تابستان 1390: هاله عبادی، مترجم

تابستان 1390: نغمه سجادی، مترجم

تابستان 1391 تا کنون: مهدی سجادی، مترجم

تابستان 1391 تا کنون: سعیده هوشمندی، مترجم

تابستان 1391 تا پاییز 1392: حامد قائمی دیزیچه، مترجم

تابستان 1391 تا پاییز 1391: صبا عنایتی، مترجم

تابستان 1391 تا زمستان 1392: دلارام میرفندرسکی، مترجم

پاییز 1391 و بهار 1392: شهریار ابوالحسینی، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: امیرحسین مجوزی، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: مونا عجمی، مترجم

پاییز 1391 تا تابستان 1392: وردا فقیرحق، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: مهسا توکلی‌دوست، مترجم

زمستان 1391 تا کنون: بهنام زینالوند فرزین، مترجم

زمستان 1391 تا کنون: اسما حسینی، مترجم

پاییز 1392 تا کنون: مرجان خوئی، مترجم

بهار 1393 تا کنون: آزاده نعمتی، مترجم

بهار 1393 تا کنون: علی محمد الماسی کوپایی، مترجم

تابستان 1393 تا کنون: شیدا حسنی، مترجم

پاییز 1393 تا کنون: مریم ذوقی، مترجم

پاییز 1393 تا کنون: امیرحسین طالبی، مترجم

زمستان 1393 تا کنون: هلیا هوشمند، مترجم
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
این سایت نسخه جدید آزمایشی سایت انجمن فیزیک ایران است که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۳ منتشر شده است، اگر برای دسترسی به بخشی با مشکل مواجه شدید می‌تواید کماکان از سایت قدیمی استفاده فرمایید. همچنین خواهشمند است مراتب را به دفتر انجمن اطلاع دهید یا برایمان با پست الکترونیک ارسال فرمایید تا در نسخه جدید اصلاح کنیم.

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com