شرح خبر

مقاله‌ای از دکتر رضا عسگری عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی و همکارانش با عنوان «تنظیم اثرات غیرمحلی کوانتومی در پلاسمونیک گرافن» در Science Magazine منتشر شده است.


در پلاسمونیک برهمکنش نور با ساختارهای فلزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پلاسمون نوسانات جمعی الکترون‌های رسانش فلزات طی بررسی چنین رویدادهایی است. پاسخ سیستم الکترونی به میدان‌های الکترومغناطیسی با تغییرات فضایی تند به شدت به ویژگی‌های الکترونیک کوانتومی وابسته است که دست یافتن به آن به طور تجربی دشوار است.

در پژوهش جدید از ورقه‌های گرافن با کیفیت بالا درون نیترید بورون شش ضلعی و در مجاورت گیت فلزی استفاده شده است تا درجات غیر موضعی کوانتومی در رابطه پراکندگی پلاسمون‌های گرافن تنظیم گردد.

آزمایش تجربی دکتر عسگری و همکارانش با نظریه توصیف کوانتومی گاز الکترونی بدون جرم دیراک تطابق کامل دارد.

منبع: http://www.ipm.ac.ir/fa/

لینک مقاله



نویسنده خبر: مونا عجمی
کد خبر :‌ 2288
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌


صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید




حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com