شرح خبر
مجمع عمومی عادی اعضای پیوسته انجمن فیزیک ایران (نوبت دوم)، روز پنجشنبه 12 مهرماه 1397 از ساعت 11 تا 12 در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
حضور و همراهی اعضای محترم پیوسته انجمن فیزیک ایران در این مجمع، به پیشبرد اهداف انجمن کمک خواهد کرد.

دستور جلسه

1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیرۀ انجمن و گزارش مالی انجمن برای دورۀ مالی منتهی به سال 31/3/1397،

2. استماع گزارش بازرس قانونی،

3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی مذکور

۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق است.نویسنده خبر: سمانه کیایی
کد خبر :‌ 2612
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com