اخبار علمی و پژوهشی
محققان ثابت کردند که می توانند هسته ی هیدروژن در آب را با چرخاندن مایع با سرعت های بالا مغناطیده کنند. طرح واره ای از ایده مقاله "چرخش سریع آب را قطبیده می کند"با چرخاندن یک میله ی فلزی با سرعت به قدر کافی زیاد، این میله به طور خود به خودی مغناطیده و اسپین تمامی الکترون های آن در جهت یکسانی هم ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

ترفند جدید تصویر برداری میکروسکوپ نیروی اتمی از ساختار سه بعدی ملکول های غیر مسطح را ساده می کند.شکل 1: تصویربرداری AFM از یک مولکول جذب شده بر روی یک لایه معمولا با راس AFM که در یک ارتفاع ثابت نوسان می کند انجام می شود ، در حالیکه شرایط تصویربرداری مطلوب (منطقه آبی روشن) فقط برای قسمت بالای ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

محققان با استفاده از یک روش جدید، که در آینده نزدیک می تواند تعداد یک میلیون از چنین اتم هایی را تحت کنترل در آورد، 111 اتم خنثی را در یک موتیف ( نقش مکرر، زیر مایه) از پیش تعریف شده و بدون نقص، به دام انداختند. اتم های خنثی به دام افتاده در آرایه ای از تله های اپتیکی می توانند به عنوان کیوبیتها ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

مساحی انرژی تاریک (Dark Energy Survey)، تحلیل‌های چهار مشاهده‌پذیر کیهان‌شناسی را با هم ترکیب کرده است تا ویژگی‌های انرژی تاریک را مشخص کند، که هموارکننده راه بررسی‌های کیهان‌شناسی‌ای است که طی یک دهه آینده انجام خواهد شد.شکل ۱. بخشی از آسمان که Dark Energy Survey طی ماموریت پنج‌ساله خود رصد کرده ...

نویسنده خبر: سمانه نوروزی

در بیشتر پدیده های کوانتومی، غلبه بر اختلالات گرمایی برای بروز افت و خیز های کوانتومی اهمیت کلیدی دارد. از همین رو، کیفیت بیشتر آزمایش ها و فناوری های کوانتومی به خلوص حالت های کوانتومی مورد استفاده بستگی پیدا می کند و برای اغلب روش ها، در نهایت خالص سازی حالت های کوانتومی تنگ راهی است که استفاده ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی


«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com