فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۹۷
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۳۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۶۱         تعداد سایر اعضا: ۱۰

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ آرزو جهانشیر پیوسته
۵۲ آرزو قلیچ خانی وابسته
۵۳ آرزو دهمرده پیوسته
۵۴ آرزو شفیعی قهدریجانی دانشجویی
۵۵ آرزو حیدری دانشجویی
۵۶ آرزو صالح زاد دانشجویی
۵۷ آرزو امینی مفرد دانشجویی
۵۸ آرزو ترابی پیوسته
۵۹ آرزو خویش داری دانشجویی
۶۰ آرزو مرادی دانشجویی
۶۱ آرسام گلابی دزفولی دانشجویی
۶۲ آرش زمردیان دانشجویی
۶۳ آرش امیرخوانساری وابسته
۶۴ آرش سالمی دانشجویی
۶۵ آرش اعلم‌صمیمی دانشجویی
۶۶ آرش محمدپور دانشجویی
۶۷ آرش نیک نیازی دانشجویی
۶۸ آرش گنجوحقیقی پیوسته
۶۹ آرش فرقانی دانشجویی
۷۰ آرش اسماعیل‌پور دانشجویی
۷۱ آرش اقتدار دانشجویی
۷۲ آرش بدیع مدیری دانشجویی
۷۳ آرش ساعدی دانشجویی
۷۴ آرش تقوایی‌پور دانشجویی
۷۵ آرش عرفانیان سوداگر دانشجویی
۷۶ آرش ثباتیان پیوسته
۷۷ آرش دکلان دانشجویی
۷۸ آرش رضاییان دانشجویی
۷۹ آرش بهرام‌پور دانشجویی
۸۰ آرش مسگری دانشجویی
۸۱ آرش احمدی دانشجویی
۸۲ آرش سروری خراشاد پیوسته
۸۳ آرش مالک پور دانشجویی
۸۴ آرش حاجی برات دانشجویی
۸۵ آرش احمدی دانشجویی
۸۶ آرش غفاری دانشجویی
۸۷ آرشین خواجه برج سفیدی دانشجویی
۸۸ آرمان فتحی زاده دانشجویی
۸۹ آرمان حاتم زاده عربی دانشجویی
۹۰ آرمه زرسازی وابسته
۹۱ آرمیتا زندوکیلی دانشجویی
۹۲ آرمین دهقان دانشجویی
۹۳ آرمین محمدحسینی دانشجویی
۹۴ آرمین نبی زاده دانشجویی
۹۵ آرمین سلیم جواهری دانشجویی
۹۶ آرمین تقی پور دانشجویی
۹۷ آرمین آرامی دانشجویی
۹۸ آرمین لطف الهی دانشجویی
۹۹ آروین بابویه دانشجویی
۱۰۰ آروین روان پاک پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com