فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۷۸
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۱۸         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۴
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۵۶         تعداد سایر اعضا: ۱۰

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ یونس خاکپور وابسته
۲ یونس عظیم زاده دانشجویی
۳ یونس یاسان دانشجویی
۴ یونس زراعتی دانشجویی
۵ یونس غلامی دانشجویی
۶ یونس ایمانی دانشجویی
۷ یونس رمضانی دانشجویی
۸ یوسفعلی عابدینی پیوسته
۹ یوسف علیپور دانشجویی
۱۰ یوسف بهرامپور پیوسته
۱۱ یوسف جلال آبادی دانشجویی
۱۲ یوسف هاتفی پیوسته
۱۳ یوسف کوهساریان دانشجویی
۱۴ یوسف غفارپورقراجه دانشجویی
۱۵ یوسف یوسفی پیوسته
۱۶ یوسف عزیزی پیوسته
۱۷ یوسف آقاپور خامنه پیوسته
۱۸ یوسف رحیمی دانشجویی
۱۹ یوسف زارعی‌یوزبند دانشجویی
۲۰ یوسف عبدرحمانی پیوسته
۲۱ یوسف کمالی پیوسته
۲۲ یوسف رضوانی پیوسته
۲۳ یوسف نوربخش دانشجویی
۲۴ یوسف ثبوتی پیوسته
۲۵ یوسف آرمیده وابسته
۲۶ یوسف رنجبر دایمی پیوسته
۲۷ یوسف پورویس بهراموندی دانشجویی
۲۸ یوسف رضایی دانشجویی
۲۹ یوسف خورشیدی دانشجویی
۳۰ یوسف تابع الحجه دانشجویی
۳۱ یلدا سیداحمدی دانشجویی
۳۲ یلدا حسام‌محمودی‌نژاد دانشجویی
۳۳ یلدا اثنی‌عشری دانشجویی
۳۴ یلدا کناره پیوسته
۳۵ یلدا حریری اهری دانشجویی
۳۶ یعقوب حیدرزاده دانشجویی
۳۷ یعقوب نعیمی پیوسته
۳۸ یعقوب رضایی کمارعلیا دانشجویی
۳۹ یعقوب سلطانی دانشجویی
۴۰ یعقوب ملایی‌قره‌حاجلو دانشجویی
۴۱ یعقوب کاکاوند دانشجویی
۴۲ یزدان شاهمرادی دانشجویی
۴۳ یداله صفایی اردکانی دانشجویی
۴۴ یدالله احمدی‌زاده‌تورزنی پیوسته
۴۵ یدالله احمدی زاده پیوسته
۴۶ یدالله پاکیاری پیوسته
۴۷ یدالله شهامت دانشجویی
۴۸ یدالله عشریه وابسته
۴۹ یدالله صفری‌کرف وابسته
۵۰ یدالله چاروسایی دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com