سال ۱۳۸۱

راهنمای علائم صفحه اصلی کنفرانس‌ها و دوره‌ها سال بعد سال قبل

   همايش ارزيابی و سياستگذاری فيزيک ايران
مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه - زنجان
۱ - ۲ خرداد ۱۳۸۱
   نهمين كنفرانس آسيايی مكانيک سيالات
دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان
۶ - ۱۰ خرداد ۱۳۸۱
   كنفرانس فيزيک ايران ۱۳۸۱
       و هفتمين همايش دانشجويی فيزيک
دانشگاه زنجان - زنجان
۲ - ۵ شهريور ۱۳۸۱
   دهمين گردهمايی دانش آموزی فيزيک ايران
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - آذرشهر
۱۲ - ۱۵ شهريور ۱۳۸۱
   نخسين همايش فيزيک و باستان‌سنجی در ايران
سازمان ميراث فرهنگی - تهران
آبان ۱۳۸۱
   سومين همايش ملی کيهان‌شناسی
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۱۶ آبان ۱۳۸۱
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=ncc3
   دومين دوره بين المللی آموزش نگهداری و بهره برداری سيستمهای مخابرات نوری
مركز تحقيقات مخابرات - تهران
۱۶ آذر - ۴ دی ۱۳۸۱
   سومين همايش سزامی ايران
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۵ دی ۱۳۸۱
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=ses3
   هشتمين دوره آموزش ويژه فيزيک
       ( تازه های فيزيک آماری )
مركز تحصيلات تكميلی در علوم پايه - زنجان
۴ - ۹ بهمن ۱۳۸۱
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=scpe8
   ششمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران
دانشگاه يزد - يزد
۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۳۸۱
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=cmc6
   نهمين همايش فوتونيک انجمن فيزيک ايران
مركز تحقيقات‌ مخابرات‌ ايران‌ - تهران‌
۱۶ و ۱۷ بهمن ۱۳۸۱
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=photonics9


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com