سال ۱۳۸۰

راهنمای علائم صفحه اصلی کنفرانس‌ها و دوره‌ها سال بعد سال قبل

   دومين همايش سزامی ايران
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۰
   ۱۰ دوره يک ماهه باز‌آموزی و نوآموزی عينک سازی
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
شروع اولين دوره : مرداد ۱۳۸۰
   مدرسه بين المللی اپتيک و فوتونيک
مركز تحقيقات ستاره شناسی و فيزيک كاربردی، دانشگاه تبريز - تبريز
۲۱ مرداد - ۲ شهريور ۱۳۸۰
   كنفرانس فيزيک ايران ۱۳۸۰ و ششمين همايش دانشجويی فيزيک
دانشگاه تربيت معلم سبزوار - سبزوار
۵ - ۸ شهريور ۱۳۸۰
   نهمين همايش دانش آموزی فيزيک
دانشگاه يزد - يزد
۱۲ - ۱۵ شهريور ۱۳۸۰
   هفتمين همايش اپتيک، ليزر و فوتونيک
پژوهشكده ليزر، دانشگاه شهيد بهشتی - تهران
۱۵ - ۱۷ شهريور ۱۳۸۰
   دوره بين المللی آموزش تعمير و نگهداری سيستمهای مخابرات نوری
مركز تحقيقات مخابرات - تهران
۵ - ۲۳ آبان ۱۳۸۰
   دومين همايش ملی كيهانشناسی
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۱۷ آبان ۱۳۸۰
   دوره کاردانی ناپيوسته علمی - کاربردی اپتيک
دانشگاه جامع علمی - کاربردی
شروع اولين دوره : بهمن ۱۳۸۰
   هفتمين دوره آموزش ويژه فيزيک ( اپتيک و ليزر )
مركز تحصيلات تكميلی در علوم پايه - زنجان
۶ - ۱۱ بهمن ۱۳۸۰
   هشتمين همايش اپتيک، ليزر و فوتونيک
دانشگاه صنعتی مالک اشتر - شاهين شهر اصفهان
۱۷ - ۱۸ بهمن ۱۳۸۰


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com