گزارش جلسه ۰۰۵ باشگاه فیزیک شیراز
شیراز
جلسه پنجم
زمان: ۹۶/۷/۴
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
مطالعه ی پدیده های طبیعی به کمک مدلسازی افت و خیزهای تصادفی
دکتر محسن قاسمی نژاد حقیقی
بخش فیزیک دانشگاه شیراز


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شیراز را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شیراز
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com