کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۷
   دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانشگاه محقق اردبیلی
http://www.psi.ir/?smc97
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)_ قزوین
۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/?physics97
   سمینار یک روزه پراش فرنل از پله فازی و کاربردهای آن
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/?fdps97
   پنجمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
۲ آبان‌ماه ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/?phic5
   پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۷
۲۴ آبان ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اصفهان
http://www.psi.ir/?cgc97حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com