هیئت مدیره فعلی

هئیت مدیره دوره دوازدهم (1396-1393)
اعضای اصلی هیئت مدیره:

    * شاهین روحانی ، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران ( نایب رئیس)
    * رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)
    * فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان 
    * اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صعتی شریف 
    * ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز
    * احسان ندائی اسکوئی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

    * هادی عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

    * علیرضا آقائی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

    * فریناز روشنی، دانشگاه الزهرا

بازرسان:

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی البدل
)
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com