هیئت مدیره فعلی

هئیت مدیره دوره دوازدهم (1396-1393)
اعضای اصلی هیئت مدیره:

    * شاهین روحانی ، دانشگاه صنعتی شریف (رئیس)
    * حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران ( نایب رئیس)
    * رضا عسگری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی  (خزانه دار)
    * فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان 
    * اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صعتی شریف 
    * ایرج کاظمی نژاد ، دانشگاه شهیدچمران اهواز
    * احسان ندائی اسکوئی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

اعضای علی البدل هیئت مدیره:

    * هادی عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

    * علیرضا آقائی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 

    * فریناز روشنی، دانشگاه الزهرا

بازرسان:

    * کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان (بازرس اصلی)
    * یاسر عبدی، دانشگاه تهران (بازرس علی البدل
)
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
این سایت نسخه جدید آزمایشی سایت انجمن فیزیک ایران است که از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۳ منتشر شده است، اگر برای دسترسی به بخشی با مشکل مواجه شدید می‌تواید کماکان از سایت قدیمی استفاده فرمایید. همچنین خواهشمند است مراتب را به دفتر انجمن اطلاع دهید یا برایمان با پست الکترونیک ارسال فرمایید تا در نسخه جدید اصلاح کنیم.

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com