اخبار علمی و پژوهشی
آزمایش‌ها نشان داده‌اند که چگالشی پایدار از جفت‌های الکترون-حفره را می‌توان بدون اعمال یک میدان مغناطیسی بزرگ بدست آورد؛ چیزی که کاربردهای آتی پدیده‌های جفت‌شدگی غیرعادی را تسهیل می‌سازد. در یک نیم‌رسانا الکترون می‌تواند به یک حفره (حالت الکترونی خالی با یک بار مثبت) بپیوندد و یک ذره‌ی مرکبی را ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

محاسباتی که در مورد چگالی جریان ارتعاشات جمعی بارها (پلاسمون) انجام شده، از ساختار پیچیدهای پرده برمیدارد که میتواند چگونگی تاثیر بازتاب از یک مرز را برملا سازد. پلاسمونها ارتعاشات جمعی بارهای الکتریکی در یک مادهاند. مدلهایی که در مورد پلاسمون وجود دارد، معمولاً پلاسمونها را به عنوان امواج ساده در ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

ویژگیهای الکتریکی یک دولایهای از گرافن را میتوان با کشیدن و چرخش یکی از ورقههای دولایهای تغییر داد. پژوهشگران با انباشتهکردن ورقههایی به ضخامت یک اتم توانستهاند مواد فوقنازکی با ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی ویژه بسازند. این ویژگیها به چگونگی آرایش ورقهها بستگی دارد. یک جفت از ورقههای گرافن که برای ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

اگر نخواهید گوشی خودتان را به برق وصل کنید، میتوانید تلفن خود را روی یک پدِ شارژ قرار داده و شارژ کنید. در آینده حتی ممکن است لازم نباشد گوشی را روی زمین بگذارید. با همه این اوصاف، چالش اصلی شارژ از راه دورِ بیسیم مشکل بودن انتقال به مقدار کافی انرژی از امواج الکترومغناطیسی به باتری است. اکنون ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

بنابر گزارش رسمی سرن، گروه CMS اولین مشاهده تولید همزمان ذره هیگز همراه کوارک و پادکوارک سر top quark /anti quark را انجام داده است، نتیجه این مشاهدات در مجله فیزیکال ریویو لترز منتشر شده است.تصویری از خروجی CMS برای تولید همزمان هیگز و کوارک سر این مشاهده مهم در اوریل سال 2018 توسط گروه CMS اعلام ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی


«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com