رایانه‌ای پیشنهاد شده که با بهره‌گیری از ارتباطات ابررسانایی توسط نور قادر است عملیات بیشتری نسبت به مغز انسان را به انجام رساند، درحالی‌که انرژی کمتری مصرف می‌کند. مغز انسان یک پرداز‌ش‌گر بسیار کارآمد است که انرژی کمتری از یک لامپ نوری را مصرف می‌کند تا کادریلیونها عملیات را به انجام برساند.Sunway ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

مفهوم شبه‌ذره به فیزیک‌دانان این امکان را می‌دهد تا اندرکنش‌های پیچیده و بس‌ذره‌ای را در قالب رفتار یک تک‌ذره توصیف کنند. این ذرات معمولاً در سیستم‌های ماده چگال همچون نیم‌رساناها ظاهر می‌شوند اما نوع جدیدی از شبه‌ذرات معروف به آنگیولُن پیشنهاد شده‌اند که چرخش یک اتم یا مولکول ناخالصی را در درون یک ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

اثرهای مکانیک کوانتومی ممکن است برخی از ویژگی‌های غیر فیزیکی فضا-زمان را که توسط نسبیت عام کلاسیکی پیش‌بینی می‌شود، برطرف کند. نسبیت عام اینشتین هم‌چنان پایه‌ی اصلی توصیف کیهان است. ولی این نظریه، پیش‌بینی می‌کند که سیاه‌چاله‌ها و دیگر تکینگی‌ها، دارای ویژگی‌هایی‌اند که می‌تواند از نظر فیزیکی ...

نویسنده خبر: علی محمد الماسی کوپائی

مدلی برای پاسخ یکباره به پنج سوال اساسی در فیزیک بسط کوچکی از مدل استاندارد ذرات شامل شش ذره جدید می‌باشد. مدل استاندارد ذرات بنيادي دوران درخشاني را در چهار دهه ای كه ارائه شده، گذرانده‌است و تا كنون تمام تست‌هاي فيزيك ذرات را با موفقيت چشم‌گيري پشت سر نها‌ده‌است. در كنار اين موفقيت‌ها اين مدل ...

نویسنده خبر: شانت باغرامیان

بررسی تاثیر فشار کششی بر تغییر خواص نورتابناکی (فوتولومینوسانسی) نقاط کوانتومی، می‌تواند موقعیت آنها را درون یک میکروساختار مشخص کند. ادوات اپتوالکترونیکی پیشرفته‌ای، مانند منابع تک-فوتونی مبتنی بر نقاط کوانتومی هستند که درون یک میکروسیم یا میکروقرص جای داده شده‌اند. نقاط کوانتومی عمدتاً از طریق ...

نویسنده خبر: امیرحسین طالبی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی


«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com