اتصال به ديگر سايتهای مرتبط

برای اتصال به هر سايت بر روی آرم آن مرکز کليک نماييد:
5434 بازديد مؤسسه فيزيك آمريكا
American Institute of Physics (AIP)
3356 بازديد انجمن فيزيك اروپا
European Physical Society (EPS)
2370 بازديد مؤسسه بين المللی انرژی اتمی
International Atomic Energy Agency (IAEA)
3045 بازديد مركز بين المللی فيزيک نظری عبدالسلام
The abdus salam International Center for Theoretical Physics (ICTP)

يكی از اهداف اصلی اين مركز ارتقاء درجه رشد مطالعات و تحقيقات پيشرفته در كشورهای در حال توسعه است .

1327 بازديد مؤسسه ملی فيزيک ماده چگال ايتاليا
Italian National Institute for the Physics of Matter (INFM)

اين مؤسسه تحقيقات بنيادی و كاربردی فيزيک در زمينه اتمی و مولكولی و ماده چگال انجام می دهد . اين مؤسسه در شبكه وسيعی از واحدهای تحقيقاتی و آزمايشگاهها كار می كند و بيش از ۳۰۰۰ دانشمند در آن مشغول بكارند .

10225 بازديد مجله پژوهش فيزيک ايران
Iranian Journal of Physics Research ( IJPR )
1238 بازديد مجله مکانیک شاره‌های کاربردی
Journal of Applied Fluid Mechanics ( JAFM )
2748 بازديد
مؤسسه فيزيک
Institute of Physics (IOP)
مهمترين گروه حرفه ای بين المللی و جامعه علمی با بيش از ۳۷۰۰۰ عضو كه در زمينه ی ترويج علم و ارتقاء سطح آموزش علم فيزيک در محض و كاربردی كار می كند.
3999 بازديد
مركز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات
Institute for studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)

در حال حاضر اين مركز شامل سه بخش : فيزيک ، رياضيات و سيستم های هوشمند است.

1478 بازديد کمیسیون انجمن‌های علمی ایران
Iran Scientific Associations Commission
1256 بازديد انجمن خلأ ايران
The Iranian Vacuum Society
2017 بازديد انجمن نجوم ايران
Astronomical Society of Iran
1791 بازديد انجمن فيزيک پزشکی ايران
Iranian Association of Medical Physicists
457 بازديد شهرک صنعتی عباس آباد
Abasabad Industrial Complex
2122 بازديد انجمن هسته‌ای ایران
Nuclear Society of Iran
490 بازديد مجله فیزیک روز
Physic-e-Rooz Magazine


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com