موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
آشنايی با کيهانشناخت شامه ای
خانم دکتر سيما قاسمی
تهران
جلسه پنجاه و ششم
زمان: ۸۴/۹/۱۴
مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

برنامه زمان‌بندی اين جلسه باشگاه فيزيک را می‌توانيد در جدول روبرو مشاهده نماييد.اين جلسه باشگاه فيزيک نيز همچون چند جلسه قبل در دانشگاه تربيت معلم واقع در نشانی زیر برگزار می‌شود. ولی برای جلسات بعدی باشگاه احتمال تغيير محل برگزاری وجود دارد، لذا برای جلسات بعدی حتماً پيش از حضور، از طريق سايت يا تماس با دفتر انجمن از محل برگزاری اطمينان حاصل نماييد.نشانی محل برگزاری اين جلسه:


تهران، میدان هفتم تیر، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه تربیت معلم


وروديه : ۴۰۰ تومان (به ازای هر نفر)

زمانبرنامه
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰سخنرانی خانم دکتر سيما قاسمی : "آشنايی با کيهانشناخت شامه‌ای"
۱۸:۰۰ - ۱۷:۳۰پذيرايی - گفتگو
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰گپ فيزيکی با حضور جناب آقای نيما عابدپورپرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com