موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
چند نيروی ناشی از تابش خورشيد در منظومه شمسی و...
دکتر احمد شريعتی و...
تهران
جلسه چهل و دوم
زمان: ۸۳/۵/۵
مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

برنامه زمان‌بندی اين جلسه باشگاه فيزيک را می‌توانيد در جدول روبرو مشاهده نماييد.فايل PowerPoint صحبت‌های خانم مونا خالقی در خصوص آشنايی با شتاب دهنده‌ها و کاربرد آن در پزشکی را می‌توانيد از اينجا دريافت کنيد:

Cyc_Synch.ppt       ( 4.0 MB )زمانبرنامه
۱۶:۴۵ - ۱۶:۰۰خانم ساناز وفايی
( راديوتراپی )
۱۷:۰۰ - ۱۶:۴۵تنفس
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰آقای دکتر احمد شريعتی
( چند نيروی ناشی از تابش خورشيد در منظومه شمسی )
۱۸:۳۰ - ۱۸:۰۰پذيرايی - گفتگو
۱۹:۱۵ - ۱۸:۳۰خانم مونا خالقی راد
( آشنايی با شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن در پزشکی )
۱۹:۳۰ - ۱۹:۱۵آقای سينا شکری
( نقش شهود در درک و حل مسائل فيزيک )پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده تصاوير اين جلسه
مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com