موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
Synchrotron Radiation
Prof. Herman Winnick
تهران
جلسه سی و پنجم
زمان: ۸۲/۹/۳
مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

اين جلسه از باشگاه فيزيک به شکلی ويژه برگزار می‌شود. سخنران اين جلسه باشگاه استاد هرمن وينيک از آزمايشگاه تششع سينکروترون استانفورد می‌باشند. موضوع سخنرانی ايشان

Synchrotron Radiation : Properties, Sources and Applications to Basic and Applied Research

می‌باشد که اين سخنرانی به انگليسی ارائه می‌شود.

به دليل تخصصی بودن مبحث سخنرانی باشگاه اين ماه از پذيرفتن دانش‌آموزان معذور است. دانشجويان می‌توانند با همراه داشتن کارت دانشجويی خود در اين جلسه شرکت کنند.
درضمن در اين جلسه از باشگاه جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار نمی‌گردد.
محل باشگاه اين ماه در تالار اجتماعات دانشکده فيزيک دانشگاه تهران، واقع در انتهای خيابان کارگر شمالی می‌باشد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com