۵۱مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مقدمه‌ای بر تداخل‌سنجی و کاربردهای آن
دکتر رقیه یزدانی
دانشگاه اصفهان