۴۹مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
معرفی پروژه سزامی و چشمه نور ایران
دکتر محمود تبریزچی
دانشگاه صنعتی اصفهان