۳مین
جلسه
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شاهرود، تالار شقایق‌ها
 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
خورشید، رآکتور الهی
دکتر محمدرضا شجاعی
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود