برندگان سالهای گذشته     فعاليتهای انجمن    جوايز انجمن    جايزه دوسالانه دبير برگزيده فيزيک

دبير برگزيده فيزيک ۱۳۹۲

انجمن فيزيک ايران هر دو سال يک‌بار جايزه‌ای به يک دبير يا چند دبير فيزيک که از ميان دبيران سراسر کشور برگزيده می‌شوند، اهدا می‌کند.

مهمترين معيارهای مورد توجه :
   ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان برای يادگيری فيزيک
   ابتکار و نوآوری در آموزش فيزيک
   انجام فعاليتهای فوق برنامه مرتبط با فيزيک
   کوشش در اعتلای کيفيت آموزش فيزيک
   داشتن سوابق علمی و حرفه‌ای ارزنده‌ی مرتبط با فيزيک
   استفاده از وسايل کمک آموزشی و فن‌آوری جديد (مانند رايانه، اينترنت، ...) در آموزش فیزیک

انجمن فيزيک ايران از دبيران فيزيک که خود را واجد شرايط می‌دانند، يا از دانش‌آموزان، دانشجويان و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش که دبير فيزيک واجد شرايطی را می‌شناسند درخواست می‌کند، با پر کردن برگه معرفی  حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱، انجمن را در انتخاب دبير برگزيده سال ۱۳۹۲ ياری دهند.

دبيرخانه جايزه پس از دريافت برگه معرفی، پرسشنامه‌های مربوط را برای تکميل، به نشانی دبيران معرفی‌شده خواهد فرستاد.

توجه :

   برندگان دوره‌های پیش نمی‌توانند نامزد شوند.
   يک‌بار معرفی يک نامزد کفايت می‌کند و نيازی به ارسال برگه‌های معرفی متعدد برای معرفی يک نفر نيست.صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com