سال ۱۳۹۲

راهنمای علائم صفحه اصلی کنفرانس‌ها و دوره‌ها سال قبل

   اولین کارگاه تخصصی نانو مغناطیس
۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/?nmw92
   دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از بسته محاسباتی LAMMPS
       ( سلسله کارگاه‌های شبيه‌سازی در مقياس نانو - ۴ )
۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
پارک علم و فناوری استان قزوین
http://www.psi.ir/?nsw4
   نشست همگرایی فیزیک و صنعت
۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
شهرک صنعتی عباس آباد
http://www.psi.ir/?indphy92
   مدرسه پیشرفته گرافن و ادوات اپتوالکترونیکی آن
۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۲
دانشگاه تبریز
http://www.psi.ir/?asg92
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۲ و هجدهمین گردهمایی دانشجویی فیزیک
۴ تا ۷ شهریور ۱۳۹۲
دانشگاه بیرجند
http://www.psi.ir/?physics92
   کنفرانس اطلاعات کوانتومی
۱۳ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۲
دانشگاه شاهرود
http://www.psi.ir/?qi92
   بیست و یکمین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران
۱۴ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲
ارومیه
http://www.psi.ir/?stu21
مدرسه پیشرفته آخرین دستاوردهای سیستم‌های همبسته قوی
۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۲
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/?scs2013
   ششمین کارگاه محاسبات سریع (لغو شد)
۹ تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۲
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/?hpc6
روز فیزیک ۱۳۹۲
۱۴ آذرماه ۱۳۹۲

http://www.psi.ir/?phyday92
ششمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۲۱ آذرماه ۱۳۹۲
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/?smc92
پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها (سیالات)
۲۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۲
دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان
http://www.psi.ir/?fd15
   کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
۳۰ دی تا ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
http://www.psi.ir/?icp92
   چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲ و ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
http://www.psi.ir/?particles4
   هفتمین کارگاه محاسبات سریع
۲ تا ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
http://www.psi.ir/?hpc7
   همايش ملّی گرانش و کيهان‌ شناسی ۱۳۹۲
۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/?ngc92
   چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی
۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شریف
http://www.psi.ir/?ncas4


   باشگاه فيزيک تهران
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
اولين دوشنبه هر ماه
http://www.psi.ir/?bashgah
   باشگاه فيزيک اصفهان
دانشگاه اصفهان
اولين دوشنبه هر ماه
http://www.psi.ir/html/acts/bashgah/bashgah.asp?city=isfahan


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com