سال ۱۳۸۳

راهنمای علائم صفحه اصلی کنفرانس‌ها و دوره‌ها سال بعد سال قبل

   همايش فن‌آوری خلاء و گردهمايی متخصصان
       و توليد کنندگان خلاء
جهاد دانشگاهی دانشگاه شهيد بهشتی - تهران
۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=vac1
   کنفرانس سالانه فيزيک ايران و
       نهمين همايش دانشجويی فيزيک
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) - تهران
۲ - ۵ شهريور ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=physics83
   مدرسه کيهانشناسی
پژوهشکده فيزيک پژوهشگاه دانش‌های بنيادی
۷ - ۱۲ شهريور ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=sc83
   دوازدهمين گردهمايی دانش‌آموزی فيزيک ايران
اروميه
۱۲ - ۱۶ شهريور ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=stu12
   پنجمين همايش ملی کيهان‌شناسی
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۱۲ آذر ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=ncc5
   هفتمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
۶ و ۷ بهمن ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=cmc7
   پنجمين همايش سزامی ايران
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
۱۵ بهمن ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=ses5
   دهمين دوره آموزش ويژه فيزيک
مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه - زنجان
۱۱ - ۱۵ بهمن ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=scpe10
   نهمين کنفرانس ديناميک شاره‌ها ( سيالات )
دانشگاه شيراز - شيراز
۱۷ - ۱۹ اسفند ۱۳۸۳
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=fd9
   دوره کاردانی ناپيوسته علمی - کاربردی اپتيک
       ( به روش پودمانی )
دانشگاه جامع علمی - کاربردی - تهران
شروع اولين دوره : آبان ماه ۱۳۸۳
   دوره کاردانی ناپيوسته علمی - کاربردی اپتيک
دانشگاه جامع علمی - کاربردی - تهران
شروع اولين دوره : ‌بهمن ۱۳۸۰
   دوره‌های يک ماهه بازآموزی و نوآموزی عينک سازی
گروه فيزيک دانشگاه تهران - تهران
   باشگاه فيزيک
دانشگاه تهران - تهران
اولين دوشنبه هر ماه
http://www.psi.ir/farsi.asp?page=bashgah
   مدرسه زمستانی شیوه‌های مدل‌سازی عددی و شبیه‌سازی
       رایانه‌ای در مقیاس نانومتر
پژوهشکده علوم نانو - پژوهشگاه دانشهای بنیادی - تهران
۱۱ - ۱۲ آذرماه ۱۳۸۳


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com