گزارش جلسه ۰۴۴ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه چهل و چهارم
زمان: ۸۳/۸/۴
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
پردازش ليزری مواد و...
دکتر حميد لطيفی و...

برنامه زمان‌بندی اين جلسه باشگاه فيزيک را می‌توانيد در جدول روبرو مشاهده نماييد.زمانبرنامه
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰آقای دکتر حميد لطيفی
( پردازش ليزری مواد - بخش اول )
۱۸:۱۵ - ۱۷:۳۰پذيرايی - گفتگو
۱۸:۴۵ - ۱۸:۱۵آقای دکتر حميد لطيفی
( پردازش ليزری مواد - بخش دوم )
۱۹:۳۰ - ۱۸:۴۵آقای فرزاد قاسمی
( پديده شناسی در فيزيک )پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com