گزارش جلسه ۰۳۹ باشگاه فیزیک زاهدان
زاهدان
جلسه سی و نهم
زمان: ۹۷/۱۱/۱۰
ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۲۰

مکان: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
مجموعه اول سخنرانی های اختر فیزیک
دکتر سعید دوست محمدی، دکتر نرگس فتحعلیان، دکتر حمید شعبانی، دکتر محبوبه مقدس و دیگران

محل برگزاری: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه، سالن همایش ها
سخنرانی اول:
09:30-10:00 بهمن های گسترده هوایی و تخمین ترکیبات جرمی
توسط آقای دکتر سعید دوست محمدی
سخنرانی دوم:
10:00-10:30 نوسانات عرضی و دمایی در حلقه های تاج خورشیدی
توسط خانم دکتر نرگس فتحعلیان
سخنرانی سوم:
11:00-11:30 حل های کیهان شناسی جهشی در گرانش
توسط آقای دکتر حمید شعبانی
سخنرانی چهارم:
11:30 - 12:00 شار گرمایی و تانسور انرژی - مومنتم آن در شاره ی نسبیتی فاقد گرانش
توسط خانم دکتر محبوبه مقدس
سخنرانی پنجم:
14:00-14:20 محاسبه و مقایسه شار نوترون ها بر روی سطح زمین
توسط خانم دکتر زهرا باقری
سخنرانی ششم:
14:20 - 14:40 تجزیه و تحلیل بهمن های نامتعارف
توسط خانم نگین صادقی نژاد
سخنرانی هفتم:
14:40-15:00 مطالعه برخی جنبه های رویدادهای پر انرژی خورشید در سپتامبر 2017
توسط آقای میثم جعفرپور
15:00 17:20 بقیه سخنرانی های بیست دقیقه ای


در زمان های خالی بین سخنرانی ها پذیرایی برقرار است


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک زاهدان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک زاهدان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com