گزارش جلسه ۰۳۸ باشگاه فیزیک زاهدان
زاهدان
جلسه سی و هشتم
زمان: ۹۷/۱۱/۹
ساعت ۰۹:۳۰ تا ۱۷:۵۰

مکان: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
مجموعه دوم کارگاه های کیهان شناسی
آقای دکتر سعداله نصیری قیداری، آقای دکتر معین مصلح

محل برگزاری: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجتمع فناوری و نو آوری دانشگاه، سالن همایشها
کارگاه ششم:
09:30-10:50 فیزیک تاج خورشید (1)
توسط آقای دکتر سعداله نصیری قیداری
کارگاه هفتم:
11:30-12:20 فیزیک تاج خورشید (2)
توسط آقای دکتر سعداله نصیری قیداری
کارگاه هشتم:
14:30-15:20 پژوهش با تلسکوپ های کوچک
توسط آقای دکتر معین مصلح
کارگاه نهم:
15:30-16:20 خصوصیات آماری کهکشان ها (1)
توسط آقای دکتر معین مصلح
کارگاه دهم:
17:00- 17:50 خصوصیات آماری کهکشان ها (2)
توسط آقای دکتر معین مصلح


در زمان های خالی بین کارگاه ها پذیرایی برقرار است


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک زاهدان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک زاهدان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com