گزارش جلسه ۰۰۲ باشگاه فیزیک شیراز
شیراز
جلسه دوم
زمان: ۹۵/۱۰/۷
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
آینده لیزر های پالس کوتاه
دکتر حمید نادگران
دانشگاه شیراز، بخش فیزیک


پرسش و پاسخ این جلسه:
طی چه فرآیندی می توان سیستم لیزری ترتیب داد که پرتو خروجی آن دارای طیف وسیعی از خطوط فرکانسی باشد. در واقع می توان گفت خروجی آن نور سفید است؟
شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شیراز را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شیراز
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com