گزارش جلسه ۰۱۰ باشگاه فیزیک شیراز
شیراز
جلسه دهم
زمان: ۹۶/۱۲/۸
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

مکان: دانشگاه شیراز، سالن کنفرانس بخش فیزیک
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
نزدیک به نیم قرن با نظریه ریسمان
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
مرکز تحقیقات فیزیک نظری تهران (IPM)

چکیده:

نزدیک به نیم قرن قبل ایده اولیه آنچه امروز به نام نظریه ریسمان شناخته می‌شود، به عنوان مدلی برای فیزیک هادرونها مطرح شد. اما حدود شش سال بعد با تغییر کاربری به مدلی برای گرانش کوانتمی ارتقا یافت. نظریه ریسمان تاکنون پنج "انقلاب" را پشت سر گذاشته که در هر یک ما درک بسیار بهتری از ساختار نظری این نظریه یافته‌ایم. انقلاب آخر اما ما را با چالش بزرگی به نام "جلوه‌گاه" نظریه ریسمان و "چندجهانی" روبرو کرده است. در این سمینار با مروری تاریخی بر تحولات نظریه ریسمان، به بررسی وضعیت کنونی آن و این که آینده این نظریه نیازمند چه تحولی است ویا این که باید منتظر چه تحولی در این نظریه باشیم، می‌پردازیم


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شیراز را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شیراز
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com