۴۶مین
جلسه
محل برگزاری: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغدافیا، تالار وحدت
 ۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
متعاقبا اعلام خواهد شد
آقای دکتر سید علیرضا علوی
از دانشگاه سیستان و بلوچستان