۹مین
جلسه
محل برگزاری: تالار لاله
 ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۳:۰۰
نگاهی به زندگی علمی اینشتین؛ از حرکت براونی تا ظرفیت گرمایی جامدات
دکتر مهدی انصاری راد
دانشگاه صنعتی شاهرود